دانلود کتاب جهان بینی علمی – برتراند راسل

4944

علم ، چنان که واژه‌ی آن میرساند ، مقدمتا در شمار معرفت (Knowledge) است . به اصطلاح چنان معرفتی است که بوسیله‌ی ربط دادن چند حقیقت جزئی (Particular fact) در صدد کشف قانون های کلی است . با این حال ، به تدریج جنبه‌ی معرفتی علم تحت‌الشعاع جنبه‌ی دیگر آن ، که به کسب قدرت در برابر طبیعت نظر دارد قرار میگیرد و از آنجاست که علم در مقایسه با هنر ، ارزش اجتماعی بیشتری کسب میکند زیرا به ما قدرت میدهد تا در طبیعت تصرف کنیم .(بخشی از دیباچه‌ی کتاب)

مشخصات کتاب :

جهان بینی علمی – نوشته برتراند راسل – ترجمه حسن منصور – چاپ سال 1351

دانلود از رپیدشیر با فرمت PDF

Jahan_Bini_Elmi_Russell.pdf (25.96 MB)

دانلود از فورشیرد با حجم کم و  تایپ شده :

Download

Advertisements

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب – برتراند راسل

03 02 01

آن تصوراتی از زندگی و جهان که (فلسفی) نامیده میشود محصول دو عامل است : یکی تصورات دینی و اخلاقی که ما به ارث برده ایم ، دیگری آن نوع تحقیقی که میتوان علمی نامید ، به شرط آنکه این کلمه را به وسیعترین معنایش به کار ببریم . در مورد نسبت دخالت این دو عامل در دستگاه های فلسفی ، نظر فلاسفه بسیار متفاوت است ، اما وجود مقداری از این دو عامل است که صفت مشخص فلسفه را تشکیل میدهد .(فلسفه) کلمه ایست که به معانی بسیار ، برخی وسیع و برخی محدود به کار رفته است . من میخواهم این کلمه را به معنای بسیار وسیعی به کار برم و اکنون می کوشم این معنی را توضیح دهم ….(بخشی از مقدمه‌ی کتاب)

مشخصات کتاب :  تاریخ فلسفه غرب – نوشته‌ی برتراند راسل – ترجمه نجف دریابندری- چاپ سوم سال 1351

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب ، نوشته برتراند راسل ( Rapidshare)

جلد اولجلد دومجلد سوم

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب ، نوشته برتراند راسل ( 4shared)

جلد اولجلد دومجلد سوم

هر سه جلد به صورت تایپ شده یکجا